fbpx
עגלת הקניות

משלוחים לכל הארץ

כתובת: בצלאל 10 רמת גן | גאולה 10 חיפה

תקנון אתר המכירות

 1. כללי

יודגש כי כללים אלה מוסיפים אך אינם גורעים מתקנון סכינים למבינים עולם המטבח כפי שיעודכן מעת לעת.

1.1.   אתר האינטרנט סכינים למבינים (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י חברת בריין סטורם טכנולוג’יס (1999) בע”מ (להלן: “סכינים למבינים”), משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות ו/או מכירות אישיות ואחרות (להלן: “מכירות”).

1.2.   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סכינים למבינים. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3.   גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.   התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של סכינים למבינים ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5.   בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6.   כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. אודות המכירות                  

2.1.   סכינים למבינים מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל, באמצעות בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם  המציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות (להלן: “הספק” או “הספקים”).

2.2.   עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את השם המסחרי של החנות או הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה ככל ובמידה שנמסר לסכינים למבינים מהספק המוכר את המוצר וכן את מחיר המכירה (להלן “דף המכירה”).

2.3.   במכירה פומבית ובמכירה פומבית “קלאסית” יוצג בדף המכירה הסכום הנמוך ביותר שאפשר לתת כהצעה (להלן “מחיר המינימום”) ו/או את סכום הקפיצה אותו ניתן להוסיף בכל פעם על מחיר המינימום או על המחיר העדכני המהווה את סכום סך כל ההקפצות עד לרגע נתון בתוספת מחיר המינימום (להלן בהתאמה: “סכום הקפיצה המותר” ו- “המחיר העדכני”). במכירה פומבית קלאסית יוצגו אף מספר היחידות המוצעות למכירה. סכום הקפיצה המותר יכול להשתנות במהלך המכירה, לפי שיקול דעתה של סכינים למבינים.

2.4.   במכירה קבוצתית יוצגו מעבר לפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה, ההצעות הזוכות האחרונות.

2.5.   במכירה אישית יוצג בדף המכירה מחיר המינימום וכן שמות הזוכים במכירה האמורה עד לאותה עת.

חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2.6.   טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “פעולה”) נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.7.   מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע סכינים למבינים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי סכינים למבינים וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור “כרטיס לקוח” שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה. חשוב להבהיר כי ההרשמה לסכינים למבינים מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות סכינים למבינים, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של סכינים למבינים.     

יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את סכינים למבינים ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי סכינים למבינים יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לסכינים למבינים בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. סכינים למבינים, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את סכינים למבינים בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.8.   במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של סכינים למבינים לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או סכינים למבינים זכאים לבטל את ההזמנה.

2.9.   במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, ייצור עמו נציג סכינים למבינים קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג סכינים למבינים ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של סכינים למבינים בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או סכינים למבינים זכאים לבטל את ההזמנה.     

2.10. הספקים יציגו באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריהם ושירותיהם וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לאתר סכינים למבינים בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

2.11. לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.

סכינים למבינים עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא מול הספקים שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספקים במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם סכינים למבינים אינה מתחייבת כלפיך כי בכל מקרה יהא המוצר אשר רכשת או בו זכית באתר במלאי הספקים, ואינה יכולה להבטיח לפיכך כי המוצר אותו רכשת או בו זכית יסופק לך במקרה של היעדר מלאי, מכל סיבה שהיא.

במידה ויתברר כי מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית סכינים למבינים להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו-סכינים למבינים תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי סכינים למבינים ו/או הספקים בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה או זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

 

 1. שיטות המכירה       

3.1   מכירה רגילה

3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות לפיה נציג לקוחות של סכינים למבינים ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג סכינים למבינים לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הספק בעת השלמת הליך המכירה.

3.2   מכירה פומבית קלאסית

3.2.1 מכירה פומבית קלאסית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית של מוצרים או שירותים למרבים במחיר בהתאם ובאופן כפי שפורט להלן.

3.2.2 הוצעה יחידה אחת של מוצר או שירות למכירה כל מבצע פעולה רשאי להגיש הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המינימום ו/או מהמחיר העדכני שמוצג בדף המכירה, כאשר התוספת בכל פעם הנה בכפולות של סכום הקפיצה המותר, המפורט בדף המכירה.

3.2.3 כל מבצע פעולה רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר מההצעה האחרונה שהוגשה. יודגש כי לא ניתן להגיש הצעות מחיר הנמוכות בגובהן ממחיר המינימום או מהמחיר העדכני או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

3.2.4 היו מספר הצעות זהות בגובהן, תיבחר ההצעה שהוגשה במועד המוקדם יותר במכירה בה מוצעות מספר יחידות של אותו המוצר או השירות. כל מבצע פעולה רשאי להציע מחיר זהה להצעה הגבוהה ביותר בהתאם למספר היחידות המוצעות למכירה או מחיר גבוה מזה בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

(לדוגמא: אם מוצעות 3 יחידות למכירה, אזי 3 מבצעי פעולה רשאים להציע את אותו המחיר). התקבלו מספר הצעות זהות בהתאם למספר היחידות המוצעות, חייב מבצע הפעולה הבא להגיש הצעה גבוהה יותר בסכום הקפיצה המותר. שופרה הצעה, תידחה ההצעה שנכנסה אחרונה למכירה מבין הזוכים הקודמים (לדוגמא: א’, ב’ ו- ג’ הציעו 100 ש”ח ונכנסו למכירה בהתאמה, עם כניסתו של ד’ למכירה עם הצעה של 150 ₪ תידחה הצעתו של  ג’ שנכנס אחרון למכירה). כל מבצע פעולה רשאי לשפר את הצעתו ולהגיש הצעה חדשה, גבוהה יותר, כל עוד ההצעה האחרונה שהגיש איננה מבין ההצעות הזוכות באותו מועד.

3.2.5 העדיפות בין ההצעות הזהות תהא למבצע הפעולה שנכנס מוקדם יותר למכירה, דהיינו, מבצע פעולה שהגיש הצעה כלשהי במכירה הספציפית מוקדם יותר ממבצעי הפעולה האחרים. יובהר כי עדיפות זו תלווה את מבצעי הפעולה הראשונים לאורך כל הליך המכירה הפומבית.        

3.2.6 מבצע פעולה ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה.

3.3   מכירה פומבית

3.3.1 מכירה פומבית הנה מכירה שבה מוצעים למכירה, למרבים במחיר, מוצרים או שירותים בכמות מקסימלית (להלן “כמות היחידות המקסימלית”). בכל מכירה פומבית תיקבע ע”י הספק כמות היחידות המקסימלית כאמור. כמות זו לא תפורסם באתר בעת המכירה.

3.3.2 מכירה פומבית תחל בהצעה של יחידה אחת כאשר כל מציע יהא רשאי להגיש הצעת מחיר הגבוהה ממחיר המינימום שמוצג בדף המכירה, כאשר התוספת למחיר המינימום הנה בכפולות של סכום הקפיצה המותר המופיע בדף המכירה. כל מציע רשאי להגיש הצעה חדשה גבוהה יותר מההצעה האחרונה שהוגשה. יודגש כי לא ניתן להגיש הצעות מחיר הנמוכות ממחיר המינימום או מהמחיר העדכני או שאינן בהתאם לסכום הקפיצה המותר.

3.3.3 בכל מכירה פומבית ייקבע ע”י הספק מחיר (להלן: “המחיר הקובע”) אשר הצעות שניתנו מעליו יגרמו לגידול במספר המוצרים המוצעים למכירה עד לכמות היחידות המקסימליות, והמציעים האמורים ייחשבו כזוכים באותה עת במחיר שהוצע על ידם.

ניתנו הצעות מעל המחיר הקובע בכמות העולה על כמות היחידות המקסימליות, תימשך המכירה עד למועד סיומה באותו אופן שבה מבוצעת מכירה פומבית קלאסית של מספר יחידות.

יובהר ויודגש, בכל מכירה בה ניתנו הצעות שאינן עוברות את המחיר הקובע עד למועד סיום המכירה, ייחשב כזוכה אותו מציע אשר נתן את ההצעה הגבוה ביותר לפני מועד סיום המכירה.

3.3.4 מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

3.4    מכירה קבוצתית

3.4.1 מכירה קבוצתית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות קבועה של מוצרים ו/או שירותים (להלן: “הכמות המוצעת”), במחיר קבוע, בהתאם ובאופן כפי שיפורט להלן. מכירה קבוצתית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

3.4.2 במכירה קבוצתית, כל מציע יהא רשאי להגיש עד 3 הצעות לרכישת מוצר ו/או שירות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות במכירה קבוצתית, ייכנס שמו לרשימת הקונים.

3.4.3 סכינים למבינים ו/או הספקים יהיו רשאים, בכל עת, להגדיל את הכמות המוצעת. כמו כן, סכינים למבינים ו/או הספקים יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

3.4.4 חשוב להבהיר, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

3.4.5 יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. ניתנה הצעה ע”י מציע וזכה המציע במכירה, יהא ביטול הזכייה בכפוף לאמור בסעיף ‎11 לתקנון זה.

3.5   מכירה אישית

3.5.1 מכירה אישית הנה מכירה שבה מוצעת למכירה כמות יחידות מקסימלית של מוצר ו/או שירות במחיר אשר לא יפחת ממחיר המינימום שייקבע על ידי סכינים למבינים ו/או הספקים ביחס לכל מכירה בנפרד (להלן – “המחיר האישי”). מכירה אישית הינה מכירה המוגבלת בזמן.

3.5.2 סכינים למבינים ו/או הספקים יהיו רשאים, בכל עת, להגדיל או להקטין את כמות היחידות המקסימלית המוצעת למכירה במכירה אישית. כמו כן סכינים למבינים ו/או הספקים יהיו רשאים להאריך או לקצר את זמן המכירה, בכל עת וללא הודעה מראש.

3.5.3 בכל מכירה אישית ייקבע ע”י סכינים למבינים ו/או הספק הסכום המינימאלי אותו ניתן יהיה להציע במסגרת אותה מכירה וכן את המחיר האישי, המשקף את המחיר הנמוך ביותר בו יימכר המוצר או השירות המוצעים באותה מכירה אישית. סכינים למבינים ו/או הספק רשאים, לפי שיקול דעתם, לקבוע, לגבי כל מכירה, מחיר אישי שונה בין מציע למציע ובכלל זה יכול שהמחיר האישי יושפע מזהות המציע ו/או ממספר התשלומים בהם הציע כל מציע לרכוש את המוצר ו/או השירות המוצעים במסגרת אותה מכירה אישית. המחיר האישי יהיה חסוי ולא יפורסם באתר.

3.5.4 גולש שיהיה מעוניין במוצר ו/או בשירות המוצעים במסגרת מכירה אישית ייתן הצעה לרכישת אותו מוצר ו/או שירות ובלבד שהסכום המוצע באותה הצעה לא יפחת ממחיר המינימום כפי שנקבע באותה מכירה אישית. ההצעה תכלול את המחיר שהמציע מעוניין לשלם עבור המוצר ו/או והשירות המוצעים באותה מכירה אישית וכן את מספר התשלומים בו הוא מעוניין. לכל מציע תינתן האפשרות לתת, עד חמש הצעות לרכישת המוצר ו/או השירות המוצעים באותה מכירה אישית (להלן – “כמות ההצעות המותרת”), ואולם סכינים למבינים רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לגבי כל מכירה ו/או לגבי מציע כלשהו או קבוצה של מציעים, כי כמות ההצעות המותרת באותה מכירה ו/או על ידי אותו מציע או אותה קבוצה של מציעים תהיה גבוהה יותר. קביעתה של סכינים למבינים לגבי כמות ההצעות המותרת לא תפורסם באתר.

3.5.5 נתן גולש הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים במסגרת מכירה אישית והצעה זו היתה נמוכה מהמחיר האישי, לא יזכה המציע במוצר ו/או בשירות המוצעים ותינתן לו הודעה מתאימה על כך. מציע שלא זכה יהיה רשאי להמשיך ולהציע הצעות עד לכמות ההצעות המותרת שנקבעה לגבי אותו מציע, ובלבד שהצעתו הבאה תהיה גבוהה מההצעה האחרונה אותה הגיש במסגרת אותה מכירה אישית.

3.5.6 נתן מציע במכירה אישית הצעה לרכישת מוצר או שירות המוצעים בסכום השווה או הגבוה מהמחיר האישי שנקבע לגבי אותו מציע, תתקבל הצעתו של המציע, בהתאם לסכום ההצעה ובכפוף לתנאי התשלום שנבחרו על ידי אותו מציע.

3.5.7 יובהר ויודגש, מציע ייחשב כזוכה אם עמד בהוראות התקנון ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה.

3.5.8 יובהר ויודגש, לא תינתן כל אפשרות למציע שהגיש הצעה במכירה אישית לחזור בו מהצעתו. ניתנה הצעה ע”י מציע והצעה זו זיכתה את המציע במכירה, קרי הפכה את המציע לזוכה, יהא הזוכה  זכאי לבטל את הזכייה בכפוף לאמור בסעיף ‎11 לתקנון זה.

3.6   מכירות מיוחדות

3.6.1 סכינים למבינים תהא רשאית להפעיל מכירות (פומביות ו/או קבוצתיות ו/או אישית) עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.

3.6.2 הוראות תקנון זה יחולו על מכירות אלו בשינויים המחייבים.

3.6.3 לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי סכינים למבינים ו/או הספקים ו/או מי מטעמם.

 

 1. מועדי המכירה

4.1.   במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי בכפוף לזמינות האתר ברשת.

4.2.   במכירה פומבית קלאסית ו/או במכירה פומבית ו/או במכירה קבוצתית ו/או במכירה אישית, המכירה תחל ותיסגר במועדים שיפורטו בדף המכירה באתר.

4.3.   על אף האמור בסעיף ‎4.2 לעיל, באם תתקבל הצעה נוספת במכירה פומבית קלאסית ו/או במכירה פומבית במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד הסגירה שפורסם, מועד הסגירה של המכירה ידחה בצורה אוטומטית ב- 2 דקות נוספות. הצעה נוספת שתתקבל במהלך 2 הדקות האחרונות שלפני מועד הסגירה החדש תתחיל מניין חדש של 2 דקות עד למועד סגירה חדש וחוזר חלילה.

יובהר כי לאחר סיום המכירה לא תתקבלנה הצעות נוספות.

4.4.   המכירה הקבוצתית ו/או האישית תחל ותיסגר במועדים המפורטים בדף המכירה באתר. על אף האמור לעיל, מכירה קבוצתית ו/או אישית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם ניתנו הצעות ו/או ניתנו הצעות בגובה המחיר האישי (לפי העניין) כמספר יחידות המוצר/או השירות שהועמדו למכירה.

4.5.   במכירה קבוצתית ו/או במכירה אישית סכינים למבינים תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל ו/או להקטין את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.6.   במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה (תהא סוג המכירה אשר תהיה), רשאית סכינים למבינים על פי שיקול דעתה לשנות את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה בכל עת וללא הודעה מראש.

 

 1. עדכון האתר ופרסום הצעות במכירה פומבית קלאסית/פומבית/קבוצתית/אישית

5.1.   בכל תקופת המכירה, יפורסמו באתר:

5.1.1. במכירה פומבית ו/או במכירה פומבית קלאסית: ההצעות הגבוהות ביותר ו/או ההצעות הזוכות כולן או חלקן, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה ומועד הגשת ההצעה הראשונה.

5.1.2. במכירה קבוצתית: כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי, מועד הגשת ההצעה.

5.1.3. במכירה אישית: כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע ומועד הגשת ההצעה.

יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן ולכן מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מ- 30 שניות לפני תום המכירה.

5.2.   סכינים למבינים תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות הגבוהות באותה השעה.

5.3.   ההצעות הזוכות במכירה פומבית קלאסית או במכירה הפומבית יהיו ההצעות הגבוהות ביותר שניתנו במסגרת המכירה במועד סגירת המכירה בהתאם למספר היחידות המוצעות למכירה, הכל כאמור ברשומות סכינים למבינים.

5.4.   ההצעות הזוכות במכירה קבוצתית ו/או מכירה אישית יהיו אותן הצעות שניתנו לפני סגירת המכירה, הכל כאמור ברשומות סכינים למבינים.

5.5.   הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.

5.6.   לאחר סגירת המכירה, יוכל זוכה לראות את פרטי זכייתו באתר במסגרת כרטיס הלקוח שלו. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך שעות  48 בדואר אלקטרוני, לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרו.

5.7.   פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן למצוא תחת הקישור “כרטיס לקוח”.

5.8.   רשימת ההצעות הזוכות, תיעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי סכינים למבינים. רישומים אלו מהווים ראיה לכאורה לנכונותם.

יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את סכינים למבינים ו/או הספקים. מבצע פעולה ייחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.

 

 1. אספקת/הובלת המוצרים

6.1.   סכינים למבינים ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

6.2.   סכינים למבינים ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. סכינים למבינים ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

6.3.   סכינים למבינים ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של סכינים למבינים בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של סכינים למבינים או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. סכינים למבינים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 

6.4.   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, סכינים למבינים ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

6.5.   דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, סכינים למבינים ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

6.6.   התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו סכינים למבינים או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

6.7.   זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.8.   דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית סכינים למבינים ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

6.9.   זוכה במכירה או רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת. לבירור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מהספק, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לספק ממנו נרכש המוצר.

איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל זכייתו.

6.10. בעת אספקת המוצר, רשאים סכינים למבינים ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

6.11. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר וענין, ייחשב כמקום מושבו של הספק,  גם במקרה בו בחר לקוח שזכה במכירה או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

6.12. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת הספק ואין סכינים למבינים יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.

 

 1. שירות לקוחות

7.1.   בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנויות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי הספק הרלוונטי.

7.2.   פרטי הספקים ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור אודות הספק המופיע בצידו הימני של העמוד הראשי, בדף הספק באתר או בצידו השמאלי של עמוד המכירות הפומביות/הקבוצתיות/האישיות של הספק.    

7.3.   לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של סכינים למבינים בדואר אלקטרוני site@knife.co.il, בטלפון או בפקס.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

טלפון שירות לקוחות 073-2100866.

 

 1. מילוי משובים והשימוש בהם

8.1.   סכינים למבינים תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום כל מכירה כשירות נוסף בעבור המשתמשים באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן – “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. 

8.2.   נשלחו על ידי סכינים למבינים למשתמש המשובים או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב כלשהו על ספק, מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:

8.2.1. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס לספקים מהם ביצעו רכישה בפועל ו/או ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.

8.2.2. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את סכינים למבינים, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי משתמש כאמור.

8.2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי סכינים למבינים תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהא סכינים למבינים רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטאטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של סכינים למבינים נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין.

8.2.4. מובהר בזאת, כי סכינים למבינים רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק הימנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.

8.2.5. סכינים למבינים תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים ו/או לספקים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור

8.2.6. יובהר, כי לסכינים למבינים אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בגין האמור.

8.2.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם סכינים למבינים ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.

8.2.8. ככלל, סכינים למבינים תציג את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפיה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (As is), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. סכינים למבינים לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות לספקים ו/או למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בנתוני המשובים.  

 

 1. כשרות להשתמש באתר

9.1.   כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה הפומבית על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

9.2.   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

9.3.   המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 

9.4.   המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

9.5.   המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל (ניתן לקבל תא דואר אלקטרוני בוואלה! דואר אלקטרוני ללא תשלום).

9.6.   חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של הספק באתר.

9.7.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא סכינים למבינים, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.7.1.        מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

9.7.2.        מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

9.7.3.        מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

9.7.4.        מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בסכינים למבינים ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

9.7.5.        בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

 

 1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

10.1. כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות הפומביות, הקבוצתיות או האישיות באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

10.2. המידע הנ”ל יועבר לספק ממנו ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. סכינים למבינים אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י הספק במידע שהועבר לו.

מעבר לשימוש הנ”ל סכינים למבינים מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. סכינים למבינים תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

10.3. סכינים למבינים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, סכינים למבינים לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.       

10.4. לתשומת ליבך: הרשמתך לאתר מהווה הסכמה להצטרפות לרשימת הדיוור של “וואלה חברים” וכלל אתרי הסחר האלקטרוני של סכינים למבינים, לרבות לצורכי משלוח הודעות בגין מבצעים והנחות באתר ובאתרי הסחר האלקטרוני האחרים של סכינים למבינים. סכינים למבינים מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ-סכינים למבינים, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל מ-סכינים למבינים.

10.5. סכינים למבינים תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

10.6. סכינים למבינים תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של סכינים למבינים על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך)  על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

 

 1. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

11.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

11.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

* ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

* ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

* ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

11.3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לספק ממנו נרכש המוצר ו/או השירות ו/או באמצעות סכינים למבינים.

11.4. תוצאות הביטול עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת הספק, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

11.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאים סכינים למבינים ו/או הספקים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

יובהר ויודגש: כי דמי הביטול יכול שיגבו ע”י הספק או ע”י סכינים למבינים.

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח.  

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.     

11.6. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

11.7. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן.

דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת על ידי הספקים מוצרים (כגון רהיטים לפי הזמנה) אשר ייוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן”, בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט (להלן: “מוצר בהזמנה אישית”). מידע בדבר היותו של מוצר “מוצר בהזמנה אישית” כאמור יימסר למשתמש על ידי הספק בדף המכירה של אותו המוצר.

לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי סכינים למבינים ו/או הספקים אינם מקבלים מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינם מבטלים עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.

בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, סכינים למבינים ו/או הספקים יכבדו הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ביצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.

11.8. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על סכינים למבינים אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על הספקים.

11.9. סכינים למבינים תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

11.9.1.      במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

11.9.2.      במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;

11.9.3.      אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;

11.9.4.      במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

11.9.5.      אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;

11.9.6.      אם יתברר לסכינים למבינים ו/או לספקים כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

 

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

 

11.10.      כשלון תמורה:

סכינים למבינים מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל סכינים למבינים לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה סכינים למבינים לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לספק, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לסכינים למבינים הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

 

 1. אחריות

א.     אחריות בגין מוצרים/שירותים

12.1  האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר ומסופקים על ידי הספקים, ו-סכינים למבינים אינה היצרן, היבואן, המוכר, או הספק של המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר.

12.2  ה”חנויות” המופיעות באתר אינן בבעלות סכינים למבינים ואינן מופעלות על ידיה, ונמצאות באחריות הבלעדית של הספקים. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, כל המוצרים והשירותים המוצעים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים על ידי הספקים ועל אחריותם הבלעדית והמלאה, לרבות בגין האחריות לטיבם ו/או איכותם של המוצרים  והשירותים כאמור, שירות ואחריות לאחר מכירה בגינם (כאמור בסעיף 12.6 להלן) והתאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי מוצרים או שירותים, טיבם ואיכותם או שירות ואחריות בגינם, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית ו/או קבוצתית ו/או אישית ו/או אחרת, נמסרו ל-סכינים למבינים ע”י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.

עם זאת, יובהר כי סכינים למבינים עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה של כשלון תמורה מוחלט (לרבות בגין פשיטת רגל ופירוק), שבעטיים המוצרים אינם מסופקים לצרכן, תדאג החברה להבטחת כספי המשתמשים על דרך מתן מוצר חלופי או ביטול העסקה והשבת כספם, בכפוף לאמור בסעיף 11.1 לתקנון זה.

12.3  נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את סכינים למבינים. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

12.4  סכינים למבינים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של סכינים למבינים בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.

12.5  סכינים למבינים לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

12.6  סכינים למבינים ו/או מי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספק ממנו נרכש המוצר. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

ב.     אחריות כללית בגין פעילות האתר

12.7  השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סכינים למבינים בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

12.8  סכינים למבינים עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, סכינים למבינים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, סכינים למבינים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

12.9  סכינים למבינים לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

12.10 סכינים למבינים לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

סכינים למבינים אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

 

 1. תנאים נוספים

13.1  אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של סכינים למבינים ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן סכינים למבינים נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

13.2  אין בהצגת החנויות, מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י סכינים למבינים.

13.3  רישומי המחשב של סכינים למבינים בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

       

 1. שונות

14.1  פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

14.2  התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 15/11/2014 וניתן לשינוי בכל עת ע”י סכינים למבינים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

קנייה מהנה מצוות סכינים למבינים עולם המטבח!!!

 

מדיניות החזרות וביטולים

 • א. כל הרוכש מוצר באתר www.knive.co.il (“סכינים למבינים”) רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (“חוק הגנת הצרכן”).
 • ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים:
 • ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לסכינים למבינים בלבד, באמצעות פקס מספר 03-6491428 ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של סכינים למבינים מכרטיס הלקוח שלך באתר. להזדהות ומשלוח הודעת ביטול לחץ כאן.
 • ד. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:
  • במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר או השירות (אי התאמה”) תחזיר סכינים למבינים, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה דמי ביטול.
  • אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו לרשות הספק אשר פרטיו יימסרו לכם על ידי סכינים למבינים (“הספק) במקום שבו נמסר הנכס.
 • ה. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

במקרה של ביטול שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה, תחזיר סכינים למבינים, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה  סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לספק במקום עסקו, על חשבונכם.

 • ו. דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של סכינים למבינים לתבוע את נזקיה בשל כך.
 • ז. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 • ח. לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:
  • טובין פסידים;
  • שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה;
  • מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;
  • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
  • טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית
  •  


מדיניות החזרה והחלפה:

לידיעת ציבור הלקוחות:

עפ”י חוק, ניתן להחזיר תוך 14 יום בלבד מוצר באריזתו המקורית, מוצרים מעל 50 ש”ח בלבד.

בגין ההחזרה יגבו 5% מערך המוצר או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.

לחילופין, ניתן לקבל זיכוי או מוצר תחליפי בערך מלא.
מעל 14 יום, החזרה או החלפה בשיקול דעת מנהל החנות בלבד.
הנהלת החנות.

כללי הגלישה בפורום

ברוכים הבאים לאתר “סכינים למבינים”.

 • אנא הקפידו לקרוא את חוקי האתר לפני הגלישה בו, על מנת לדעת מה מותר, מה אסור, ומה פשוט לא מומלץ לעשות.
 • החותם על כללים אלה חתום כי קרא והבין את הכללים המפורטים של האתר נוסח מפורט
 • שהאמור בהם מהווה תוספת והשלמה לאמור כאן.

כללי הפורום בקצרה הם כדלקמן:

 1. על מנת להיות פעיל בפורום, עליך להירשם. אם אתה רואה דף זה, סימן שעברת משוכה ראשונה זו. רישום מקנה קרדיטים המאפשרים להעלות תכנים.
 2. אין לגלוש בפורום בעילום שם או בשם כינוי ללא ציון בכרטיס האישי את פרטי המשתמש!!!
 3. המידע שנמסר בפורום זה על ידי הגולשים אינו באחריות מנהל הפורום או באחריות אתר “סכיניםלמבינים” או מפעיליו מדובר על PUBLIC DOMAIN. כל העושה שימוש במידע לצרכיו, עושה זו מרצונו ועל אחריותו הבלעדית.
 4. מדיניות האתר היא כי הפורום מיועד לחברים מעל גיל 18.
 5. חבר שהינו תחת לגיל 18 חייב לגלוש בפורום בהשגחת הוריו או אפוטרופוס ולהציגאישור כזה על פי דרישה.
 6. אין להעתיק מידע שכתבמשתמש ולעשות בו שימוש ללא רשות המשתמש מראש ובכתב, העושה כן עובר על החוק ומפרזכויות יוצרים של המשתמש.
 7. אין לשלב בפורום מידע מאתרים אחרים בלא לתת קרדיטלאתר ממנו התקבל המידע הכולל את כתובת הדומיין. חובה זו מוטלת גם בהעלאת תמונות מאתרים אחרים.
 8. איןלהעלות לאתר מידע מעליב, פוגע, או שיש בו כדי לגרום נזק לזולת. העושה כן צפוילעונשים הקבועים בחוק ולתביעה משפטית מהנפגע.
 9. על הגולשים חובה לשמור על שפה נקייה ומכובדת ללא שימוש במילים פוגעות פוגעניות או מעליבות. שפה מזלזלת, קללות והעלבות לא יסבלו פה ויביאו להרחקה לצמיתות ללא התראה.
 10. נא לבצע חיפוש בנושא אותו אתם מעוניינים לשאול, לפני פרסום השאלה בפורום. קחו בחשבון שעוד אנשים סקרנים בדיוק כמוכם וייתכן מאד שהם שאלו כבר וקיבלו תשובות טובות ומנומקות ושווה לקרוא לפני ששואלים.
 11. לפני פרסום פניה או שאלה חובה לבדוק את הנושאים הדביקים, שאלות שיש עליהם תשובה בנושאים הדביקים ימחקו.

משלוחים לכל רחבי הארץ

14 ימי החזרת מוצר

אחריות מלאה למוצרים שלנו

רכישה מאובטחת ובראש שקט